Kontakti

Rekvizīti: 

SIA „PBLC BIZNESA CENTRS’’

Ulbrokas iela 23, LV-1021, Rīga, Latvija

Tālr. (+371) 67718600

E-pasts: info@pblc.lv

Vienotā reģistra Nr. LV 40003822172

ABLV Bank, AS
IBAN: LV58AIZK0000010413334
SWIFT: AIZKLV22Kontakti Jūsu ērtībai:


Namu pārvaldnieks

E - pasts: parvaldnieks@pblc.lv

Mob. 25620454


Namu pārzinis

(apsaimniekojamo ēku un teritorijas pārzinis)

Pēteris Magone

E - pasts: peteris@pblc.lv

Mob. 28808401


Atbildīgais par elektrosaimniecību

Jurijs Lukins

Mob. 22323980


Atbildīgais par apkures, ūdensvadu un kanalizāciju sistēmām

Sergejs Pavļenko

Mob. 20006056

Rēķini un grāmatvedība

Dana Bojāre

E - pasts: gramatvediba@pblc.lv

Tālr. 67718605


Sadarbība, telpu noma

Direktora p.i.

Santa Melne

E - pasts: santa@pblc.lv


Mūsu video